گزارش کار آموزی بیمارستان شهدای هفتم تیر شهرستان دورود

مقدمه:

سازمان بیمارستان به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی که با سلامت و درمان مردم سر و کار دارد تا کنون شناخته شده است و کارکرد صحیح آن مستلزم مدیریت صحیح،علمی و به روز و همچنین ارتباطات صحیح درون و برون بخشی می-باشد.
چهار رکن اساسی توسعه سیستم بهداشتی و درمانی کشور نیروی انسانی ، سازمانهای ارائه کننده خدمات(از جمله بیمارستانها )، برنامه ریزی و سیاست گذاری های کلان و مدیریت منابع مالی میباشند.امروزه یکی از راههای تامین نیروی انسانی تحصیلکرده برای تصدی امور مدیریتی و کارشناسی بیمارستان تربیت نیروهای آموزشی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی میباشد.
مدیریت صحیح انگیزه ای برای عملکرد صحیح وارتباطات شفاف بین کارکنان در بخشهای مختلف بیمارستان ایجاد خواهد کرد که این خود زمینه ساز پیشرفت در شاخصهای عملکردی بیمارستان وبه تبع آن حفظ وارتقای سلامتی مردم میشود که هدف غایی هر سازمان بیمارستان می باشد.
صحبت های پیشین مبین اهمیت ولزوم واحد درسی کارآموزی در لیست واحدهای درسی رشته مدیریت خدمات بهداشت درمانی در مقطع کارشناسی ارشد می باشدو شناخت ودرک واقعی عملکرد وفرایندهای بخش های مختلف بیمارستان جز با حضور فعال دانشجو در محیط بیمارستان حاصل نمی شود.
در این گزارش سعی شده است که یک آشنایی با کلیه بخشهای بیمارستان منتخب از لحاظ ساختار فیزیکی ،عملکرد بخش ،تجهیزات مورد نیاز بخش و نوع ارتباطات درون بخشی و برون بخشی حاصل شود.

بخش اول:معرفی بیمارستان
تاریخچه:

شهرستان دورود واقع در استان لرستان و سومین شهرستان پر جمعیت استان می باشد.آمار جمعیتی شهرستان بالغ بر 190000نفر می باشد که با توجه به مهاجر پذیر بودن شهر در نیمه اول سال با کوچ عشایر به حدود 210000نفر افزایش می یابد . این شهرستان تنها دارای یک بیمارستان دولتی بوده که خدمت رسانی به بیماران را برعهده دارد و هیچ گونه بیمارستان خصوصی و یا درمانگاهی دیگر در این شهر فعال نمی باشد .بیمارستان فعلی در سال 1353کلنگ زنی شده وسال 1365به بهره برداری رسیده است که تقریبآ عمری معادل 40سال را پشت سر گذاشته است و استاندارد احداث آن 50تخت خواب بوده است که در حال حاضر این آمار به 189تخت مصوب و127تخت فعال رسیده است .یعنی بیمارستانی که برای 50تخت آمادگی خدمت داشته است به تعداد بیش از 2برابر آن اضافه شده است که ظرفیت پذیرش آن را ندارد و عملا با کمبود فضای فیزیکی مواجهه می باشد . ازسوی دیگر میزان رشد جمعیت بالا باعث شده است که همین تعداد نیز پاسخگوی بیماران نباشد .نکته قابل تامل دیگر اینکه با توجه به عمر طولانی بیمارستان و فرسودگی شدید بافت ساختمانی و تاسیسات و قسمت های پشتیبانی منجر به بروز مشکلات متعدد و تحمیل هزینه های سنگین جهت تعمیرات و نگهداری می شود در حال حاضر از 10بخش7 بخش نیازبه تعمیرات اساسی دارد که در طرح تحول نظام سلامت و ارتقاء خدمات هتلینگ بیمارستان اقدام به تعمیر اساسی بخش های کودکان ،جراحی ، آزمایشگاه ،رادیولوژی وفضاههای اداری شده و بقیه بخشها نیز در فاز تعمیر اساسی خواهد شد . تاسیسات جدید برای بیمارستان مورد احتیاج می باشد که به علت نبود فضا امکان احداث وجود ندارد و علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته ظاهر فرسوده و بافت قدیمی آن قابل تغییر نیست .

بایستی اضافه کرد که شهرستان دورود در منطقه زازله خیز قرار داشته و سالیانه با زلزله های متعدد روبرو می باشد و دو مرحله زلزله اخیر (سالهای85و 89)باعث خسارتهای فراوانی به بیمارستان شده است.از سوی دیگر با توجه به عدم پیشرفت فیزیکی بیمارستان جدید الاحداث ساخت این بیمارستان از دستور کار خارج شده بنابراین با بیمارستان فعلی بایستی به مدت 10سال دیگر ارائه خدمت صورت پذیرد .
لازم بذکر است که متوسط بستری و اقامت در بیمارستان 8381نفر می باشد (در بخش بستری غیر از اورژانس )و آمار بستری بیماران اورژانس 15951نفر می باشد . در بخشهای پاراکلینیک نیز 156726مورد خدمت به طور متوسط در سال ارائه می شود . چنانچه آمارهای فوق به آمار مراجعین سر پایی اضافه شود رشد چشمگیری را می توان مشاهده نمود که نشانه افزایش تقاضا برای کسب خدمات وکاهش قدرت بخش درمانی بیمارستان برای ارائه خدمت خواهد بود
پرسنل بیمارستان بر حسب محل خدمت
ردیف محل خدمت تعداد درصد
1 اداری 29 9.6
2 پاراکلینیک 52 16.8
3 خدمات 51 17.5
4 درمان 173 56.1
مجموع 305 100

پرسنل بیمارستان به تفکیک واحد های صف وستاد
ردیف تفکیک تعداد درصد
1 ستاد 22 7
2 صف 283 93
مجموع 305 100

پرسنل بیمارستان بر حسب نوع استخدام
ردیف نوع استخدام تعداد-نفر درصد
1 رسمی 88 28.3
2 پیمانی 88 27.7
3 قرارداد تبصره3 37 13.3
4 قرارداد تبصره4 30 9.9
5 قرارداد قانون کار 14 5.28
6 طرحی 32 10.24
7 ضریب k 16 5.28
مجموع 305 100

 

پرسنل درمانی بیمارستان برحسب رشته شغلی
ردیف رشته شغلی تعداد -نفر درصد
1 پرستار 90 55.1
2 بهیار 17 9.46
3 اتاق عمل 17 9.46
4 بیهوشی 15 7.69
5 پزشک عمومی 7 4.14
6 متخصص 24 14.2
7 متفرقه 3 1.73
مجموع 173 100

بخش های بیمارستان و تعداد تخت به تفکیک هر بخش :

ردیف نام بخش بستری تعداد تخت
1 داخلی زنان و مردان 25
2 جراحی زنان ومردان 31
3 اتاق عمل 5
4 بخش اطفال 15
اورژانس 15
6 ICU 5
7 CCU 13
8 دیالیز 9
9 اعصاب وروان 9
10
11

رسالت (mission):

بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان در جهت نیل به اهداف عالی٬ ماموریت های ذیل را در پیش رو خواهد داشت:

• ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات درمانی٬ تشخیصی٬ مراقبتی و آموزشی
• استقرار استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان
• افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع و کارکنان

چشم انداز (vision):

ما برآنیم که:
تمام تلاش خویش را بکار گیریم تا با ایجاد نگرش صحیح به انسانها به عنوان اشرف مخلوقات عالم با تکیه بر اصول مهارت و منزلت در نهایت احترام و دلسوزی خدماتی فراتر از انتظار و منحصر به فرد در محیطی آرام و صمیمی به بیماران ارائه نمائیم.

                                                         

برای دریافت ادامه تحقیق  فایل word این مقاله را در زیر دانلود کنید

 رمز فایل : civilika.ir                 تعداد صفحات : 119صفحه

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول : معرفی بیمارستان                                                        

تاریخچه

بخش دوم : واحد های بالینی

اورژانس

بخش داخلی مردان وزنان

بخش جراحی مردان وزنان

بخش ICU

بخشccu

اتاق عمل

بلوک زایمان

بخش اطفال

بخش دیالیز

بخش اعصاب وروان زنان و مردان

بخش سوم :واحدهای پاراکلینیک

سی تی اسکن

رادیولوژی

فیزیوتراپی

آزمایشگاه

داروخانه

بخش چهارم : درمانگاه

بخش پنجم: واحد های پشتیبانی و خدماتی

دفتر پرستاری

پذیرش

ترخیص ودرآمد

امورمالی

کارگزینی

مدارک پزشکی

دبیرخانه

تجهیزات پزشکی

بهداشت محیط

تغذیه

لندری

استریلیزاسیون مرکزی

کارپردازی وانبارداری

حراست

کتابخانه

کمیته های بیمارستانی