هنر

رشته هنر

رشته های هنر و زبان رشته هایی هستند که دانش آموزان می توانند با هر مدرک تحصیلی (ریاضی،تجربی و انسانی )در این گروه ها شرکت کنند.

در این کنکور دروس عمومی مانند سایر رشته ها خواهد بود.شامل زبان و ادبیات فارسی،زبان عربی،فرهنگ  معارف اسلامی و زبان خارجه.اما دروس اختصاصی شامل 7 مورد :

گرایشهای رشته هنر

1.درک عمومی هنر

2.درک عمومی ریاضی و فیزیک

3.ترسیم فنی

4.خلاقیت تصویری و تجسمی

5.خلاقیت نمایشی

6.خلاقیت موسیقی

7.خواص مواد

کاربرد این رشته

نکته قابل توجه برای این آزمون  در تمامی گرایش ها ،گسترده بودن منابعی است که داوطلبان باید اطلاعات جامعی از آن ها داشته باشند.

مثلا در درسی مانند درک عمومی همان طور که از اسم آن مشخص است،اطلاعات جامعی از این رشته مورد پرسش قرار خواهد گرفت. به غیر از آزمون کتبی کنکور هنر،تمامی گرایش های این رشته نیمه متمرکز هستند.به این معنی که سنجش داوطلبان متقاضی رشته های هنری در دو مرحله کتبی(آزمون کنکور) و عملی انجام می گیرد.