بورس

بورس چیست؟

برای شناخت آشنایی بیشتر با آن بهتر است از “بازار” و تعریف آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می‌توان گفت که، بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد؛ و ساده‌تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه‌ برقرار شود و معامله‌ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است. این شرایط می‌تواند مکان خاصی باشد یا شبکه‌ای ارتباطی مثل اینترنت.

در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی، دارایی‌های واقعی و دارایی‌های مالی، مورد معامله قرار می‌گیرند. دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی هستند مثل زمین، ساختمان و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و …. اما دارایی‌های مالی دارایی‌های کاغذی و بهتر بگوییم اسنادی هستند، مثل سهام و اوراق مشارکت. بورس‌ بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد. از این رو، انواع بورس‌ها را می‌توان به سه دسته‌ی کلی بورس کالا، ارز و اوراق بهادار طبقه‌بندی کرد.

1- بورس کالا: بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معین صورت می‌گیرد و به طور منظم و دائم فعال است بورس کالا نام دارد. کالا معمولاً مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. هر بورس کالایی را با نام همان کالایی که مورد معامله قرار می‌گیرد نام‌گذاری می‌کنند. مثلاً نفت و گندم.

2- بورس ارز: همان طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول‌های خارجی انجام می‌گیرد. در کشور ما فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشم‌گیری دارد.

3- بورس اوراق بهادار: دارایی‌های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و… مورد معامله قرار می‌گیرد. در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محل معینی تشکیل می‌شود “بورس اوراق بهادار” می‌گویند ولی ما در این نوشته برای اختصار آن را بورس می‌گوییم….

                                                         

برای دریافت کامل مقاله به همراه فایل word  و فهرست مطالب، روی دکمه زیر کلیک کنید.

 رمز فایل : civilika.ir                 تعداد صفحات : 85 صفحه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

مقدمه ای بر بورس………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

بورس چیست ؟………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

بورس اوراق بهاردار چه می کند ؟…………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول : کتابخانه ای ………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1- تاریخچه بورس………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-1- سابقه بورس در ایران…………………………………………………………………………………………………………………… 6

2- سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-1- تعریف سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………….. 8

دارایی مالی در برابر دارایی فیزیکی………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2- فرآیند سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………. 10

1) تدوین خط و مشی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………….. 10

2) تحلیل اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………………………………. 11

3) تشکیل پرتفوی……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

4) بازیبتی پرتفوی……………………………………………………………………………………………………………………………… 12

5) ارزیابی عملکرد پرتفوی………………………………………………………………………………………………………………….. 13

رویکرد زمانی سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-3- روش های سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………………. 14

3- بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………………………………… 14

3-1- مزایای بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………………… 16

4- بازار سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

4-1- ابزارهای بازار سرمیاه …………………………………………………………………………………………………………………. 19

قراردادهای اختیار معامله……………………………………………………………………………………………………………………… 20

الف ـ قرارداد اختیار خرید…………………………………………………………………………………………………………………… 21

ب ـ قرارداد اختیار فروش……………………………………………………………………………………………………………………. 21

قرارداد آتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-4- نهادهای بازار سرمایه …………………………………………………………………………………………………………………. 22

نهادهای خود تنظیم گر……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

4-3- بورس های اوراق بهادار……………………………………………………………………………………………………………… 23

بورس کالا………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

موسسات سپرده گذاری و نگهداری اوراق بهادار………………………………………………………………………………………. 25

واسطه های بازار………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

شرکت های تامین سرمایه (بانک های سرمایه گذاری)……………………………………………………………………………….. 25

کارگزاران…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

مشاوران سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………………………….. 26

بازار گردانان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

شرکت های سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………….. 27

ج ـ سایر فعالان بازار سرمایه………………………………………………………………………………………………………………… 27

موسسات رتبه بندی خطر و اعتبار…………………………………………………………………………………………………………. 28

5- ساختار شرکت ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

5-1- شرکت سهامی…………………………………………………………………………………………………………………………… 28

6- تاریخچه حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………………….. 31

6-1- پاسخگویی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

6-2- تعریف حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………………… 37

6-3- حاکمیت شرکتی چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………… 38

6-4- حاکمیت شرکتی و نهادهای مالی…………………………………………………………………………………………………… 40

6-5- حاکمیت شرکتی در ایران…………………………………………………………………………………………………………….. 41

6-6- مقایسه نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی با سایر کشورها……………………………………………………………….. 45

تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….. 48

6-7- نقش حسابرسی داخلی در شرکتهای ایرانی……………………………………………………………………………………… 49

فصل دوم : میدانی………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

1- شاخص ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

تعریف و ماهیت………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

طبقه بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

1-1- انواع شاخص ها در بوس اوراق بهادار تهران…………………………………………………………………………………… 53

کاربرد و تفسیر شاخص………………………………………………………………………………………………………………………. 54

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

1- تعریف و ماهیت……………………………………………………………………………………………………………………………. 60

2- طبقه بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

3- کاربرد و تفسیر شاخص………………………………………………………………………………………………………………….. 61

4- شیوه محاسبه………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

2- شاخص کل قیمت…………………………………………………………………………………………………………………………. 63

2- شاخص صنایع……………………………………………………………………………………………………………………………… 66

3- شاخص پنجاه شرکت فعالتر…………………………………………………………………………………………………………….. 66

4- شاخص قیمت و بازده نقدی……………………………………………………………………………………………………………. 67

5- شاخص بازده نقدی……………………………………………………………………………………………………………………….. 69

1) بخش اول : انتخاب سهام…………………………………………………………………………………………………………………. 70

2) بخش دوم : نحوه محاسبه شاخص…………………………………………………………………………………………………….. 72

2-1) محاسبه شاخص…………………………………………………………………………………………………………………………. 72

2-2) تعدیل عدد مبنا………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

1- افزایش سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………………… 76

2- تقسیم سود نقدی………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3- عدم تحقق افزایش سرمایه……………………………………………………………………………………………………………….. 78

4- تغییر درصد سهام شناور آزاد……………………………………………………………………………………………………………. 79

5- جابجایی شرکت های فهرست شاخص………………………………………………………………………………………………. 80

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85